Aktuality

Galerie

Cíl projektu

Cílem projektu je připravit studenty do podnikatelské sféry života, na trh práce, na výběrová řízení, ale také na přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ. Naše zkušenosti ukazují, že mladá generace má nedostatečné komunikační schopnosti, nedovede pracovat s textem, vybrat podstatné informace a provést sebeprezentaci. Proto je naším cílem také vybudovat u studentů tyto aktivity a dovednosti. Protože žáci nemají přímou možnost vyzkoušet si určité modelové situace běžného výběrového řízení, práce podnikatele, alternativní přístupy k práci podnikatele, testování přijímacího řízení, umožní tento projekt žákům vyzkoušet si adekvátní situace, aby je mohli sami aktivně řešit.
Projekt je rozložen do tří let, bude realizován ve všech po sobě jdoucích ročnících
(1.– 4. ročník), ve kterých si žáci prohloubí učivo z oblasti komunikačních schopností, společenského chování, firemní kultury, firemní etiky, asertivity, znalosti regionu, prezentace regionu, poznají příhraniční spolupráci, projdou enviromentální výchovou, seznámí se s prací důležitých institucí – úřad práce, městský úřad, okresní správa sociálního pojištění, zdravotní pojišťovna a finanční úřad. Ve čtvrtém ročníku zúročí svou aktivitu buď přípravou na výběrové řízení do zaměstnání, nebo testováním na přijímací zkoušky.
Zvládnou také základy práce s uživatelským softwarem, přípravu a vlastní prezentaci před publikem. Výstupní dovednosti a kompetence korespondují s cíli a požadavky RVP.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1    Tvorba metodik pro výuku vzdělávacích modulů Testování a kariérové rozhodování a Projektové vyučování
KA 2    Školení pedagogů
KA 3    Pořízení výpočetní technologie
KA 4    Výuka vzdělávacího modulu Testování a kariérové poradenství
KA 5    Výuka vzdělávacího modulu Projektové vyučování
KA 6    Exkurze do Moravské zemské knihovny
KA 7    Návštěva vzdělávacího veletrhu Gaudeamus
KA 8    Přednášky pedagogicko-psychologické poradny
KA 9    Přednášky ÚP Hodonín
KA 10  Exkurze na KÚ JMK
KA 11  Závěrečné vyhodnocení projektu
 
© 2007 - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou • Realizace Dat Internet, a.s.